metso hakomassa, Värriön luonnonpuisto

metso hakomassa, Värriön luonnonpuisto